foks logo

Ulaşım Sektörü

Kara Yolu Tüneli Scada Sistemleri.

Karayolu Tünel otomasyon ve SCADA sistemleri Yedekli yapıda çift sunucu ve bu sunuculara bağlı operatör iş istasyonlarından oluşmaktadır.

Operatör iş istasyonları ( Workstation ) üzerinde SCADA yazılımının görsel kullanıcı ara yüzüne erişilir. Kontrol merkezinde bulunan iş istasyonları doğrudan yerel bilgisayar ağına bağlıdır. Server- Client mimari yapsısı sayesinde SCADA sistemi çok büyük ölçekli uygulamaların yapılmasına olank verir. TCK Tünel otomasyon işlerinde kullanulan SCADA sisteminin temel özelikleri aşağıdaki gibidir.

Çok kullanıcılı sistem

Modüler Yapı

TCP/IP bazlı Zaman Etiketlemeli iletişim

Server/Client mimari

Redundant Server yapısı

Web Kullanıcı yeteneği

Uzak iş istasyonlarının internet ortamından SCADA sstemine enteğrasyonu

Veri kaydı SQL ve/veya Oracle

Çoklu Yönetim Mekezi yapısı TKM den yada AKM den

Temel Otomasyon Aşağıdaki iş ve işlevlerden oluşmaktadır.

-Tüneldeki atmosfer koşullarının (Karbon monoksit, görüş mesafesi hava akış hzı ve yönü ) izlenmesi ve buna bağlı havalandırmanın kumanda edilmesi

-Trafik akışının izlenmesi , trafik sinyallerinin, değişken hız limit işaretlerinin ve şerit kontrol sinyallerinin kontrol ve kumanda edilmesi

 • Enerji temini oluşturan Tüm grupların AG dağıtım, Og Şalt tesisleri , Trafo, Jeneratör izlenmesi ve kontrolü
 • Tünel Aydınlatma sistemin izlenmesi ve Otomatik kontrolünü
 • Sabotaj Alğılayıcıların durumun izlenmesi
 • Doğrusal yangın alarm sistemin izlenmesini
 • Otomatik Olay algılama sistemin (AID) izlenmesi
 • Acil telefon sistemin , acil durum ve yangın ihbar butonlarının izlenmesi
 • Sulu yangın söndürme sistemin izlenmesi
 • Dış meteoroloji istasyonların izlenmesi
 • Tünel fanlarının durumlarının izlenmesi ve kontrolü
 • VMS lere uyarı mesajlarının gönderilmesi
 • OTN lerin izlenmesi
 • LAN Fiber network yapısının yönetilmesi
 • CCTV sistemin olay bazlı izlenmesi

Kara yolu tünel yapımında kullanılan bir çok Sensor, Alğılayıcı , PLC panoları ve SCADA sistemleri tarafımızdan imalatı ve devreye alınması işleri yapılmaktadır.

İçme Suyu Arıtma Tesisleri

Günümüz koşullarındaki hızlı nüfus artışı ve endüstriyel gelişimin bir sonucu olarak artan su ihtiyacı kalitesiz su kaynaklarından alınan suların içme amaçlı arıtılması ve kirletilmiş suların arıtılarak zararsız hale getirilmesi kompleks kontrol sistemleri gerektirmektedir.


İçme Suyu Dağıtım ve Kontrol

Foks; Hat Basınçlandırma, Kuyu Suları, Su Deposu ve Pompa Terfi Otomasyonlarının işletme yönetimi ve SCADA’sı ile; verilerin takip ve kaydedilmesini sağlayan PLC ve RTU Denetimli Otomasyon Sistemleri, GPRS, Telsiz, Telemetri, Wi-Fi, Radyo Modem, Derin Kuyu Otomasyonlarının Scada sistemlerini tasarlar, üretir, montajını yapar ve servis hizmetlerini verir.


Atık Su Arıtma

Kapsamlı ve entegre "Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (Supervisory Control and Data Acquisition) SCADA" sayesinde, bir tesise veya iletmeye ait tüm ekipmanların kontrolünden, üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden, yardımcı iletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözlenmesi işlemlerinin tamamıdır.


Tarımsal Alan Sulama Kontrolü

Kontrol sistemleri; pompa kontrol panosu, Vana Kontrol Ünitesi, Meteoroloji istasyonları ve ICC yazılımından oluşur.


Elektirik Dağıtım SCADA Sistemleri

Dağıtım sistemini oluşturan Ana ve Alt ıstasyonlarda tek merkezden SCADA ve RTU kullanarak IEC61850, IEC61870-5-101, 103, 104 protokolleri ile haberleşen IED rolelerinin alarm ihbar ve ölçüm sonuçlarının izlenmesi, kaydedilmesi, raporlanması.


Enerji Faturalama ve Sayaç Okuma Sistemleri

Özellikle ış Kuleleri, AVM’ler, Organize Sanayi Bölgeleri ve Üniversite Kampüsleri için otomatik uzaktan sayaç okuma ve faturalama sistemleri bir işletmenin veya kurumun enerji ekonomisi ve disiplini açısından oldukca önem taşır


Solar Enerji Santralleri

Foks; Güneş Enerjisi (Solar PV) ve Güneş ızleme Sistemi (Tracking System) sistemlerin kurulumu ve işletilmesi konularında anahtar teslim çözümler sunar


Rüzgar Enerji Santralleri

OG RMU’larının ve Trafo merkezinin izlenmesi kontrolü ve yönetimi için gerekli olan RTU sistemleri

Ücretsiz kurumsal PLC ve otomasyon seminerleri için bizi arayınız. (Sayın Mehtap Çanakçı)
Gizlilik Politikamız Bize Yazın Kroki