foks logo

En değerli çözüm ortağınız
biz olalım

DSİ, İller Bankası, Belediye Su Dağıtımı istasyonları, İçme Suyu Arıtma İstasyonları, Atık Su Arıtma İstasyonları, Pompa istasyonları, Elektrifikasyon Enstrümantasyon, Otomasyon Sistemleri ile Tar›m Alanlar› Sulama Kontrol Sistemleri (ICC)...

Kapsamlı ve entegre "Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (Supervisory Control and Data Acquisition) SCADA" sayesinde, bir tesise veya iletmeye ait tüm ekipmanların kontrolünden, üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden, yardımcı iletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözlenmesi işlemlerinin tamamıdır. Bu düzenlemeler sayesinde; anlık olay ve alarmları saklayarak geçmişte meydana gelen aktivitelerin tekrar günün tarihinde ve saatinde gözlemleyebilmemizi de sağlayan yeni kapsamlı bir sistemdir. Bu tür sistem yapısını oluşturan "Katmanların" özelliklerinden dolayı, değişik işletmelerin tüm kontrol ihtiyaçlarını kademeli olarak gerçekleştirilmelerini sağlar.

İçme Suyu Dağ›t›m ve Kontrol Sistemleri

Foks; Hat Basınçlandırma, Kuyu Suları, Su Deposu ve Pompa Terfi Otomasyonlarının işletme yönetimi ve SCADA’sı ile; verilerin takip ve kaydedilmesini sağlayan PLC ve RTU Denetimli Otomasyon Sistemleri, GPRS, Telsiz, Telemetri, Wi-Fi, Radyo Modem, Derin Kuyu Otomasyonlarının Scada sistemlerini tasarlar, üretir, montajını yapar ve servis hizmetlerini verir. ABB RTU, PLC, DCS’lerle dağınık yapıda tasarlanmış SCADA sistemi kolay konfigürasyon ve kolay montaj sağlar.

Temel Bazı Özellikler:

Pompaların çalışma sürelerine göre devreye girme ve çıkması, istenilen sırada devreye girip çıkması veya yedekli çalışması ve benzeri konfigürasyonlar mümkündür. Yatak ve Stator ısılarına göre pompaların devre dışı bırakılması ve yerine sıradaki en az kullanımı olan pompanın alınması (ya da yedek) her giren pompanın basınç ve debi değişiminin profiline göre alarm kaydedilmesi mümkündür. Su kuyusu ya da kaynak suyu merkezlerinden su deposu ve pompa istasyonu arasındaki iletişim telsiz, telli ve fiber optik yapılar yardımıyla da sağlanabilir.

Ücretsiz kurumsal PLC ve otomasyon seminerleri için bizi arayınız. (Sayın Mehtap Çanakçı)
Gizlilik Politikamız Bize Yazın Kroki