foks logo

Su Sektörü

Foks; Atık Su Arıtma, ıçme Suyu Arıtma, ıçme Suyu Dağıtım Tesislerinde Elektrifikasyon, Enstrümantasyon ve Otomasyon Sistemlerinde bilimsel, kalıcı, ekonomik ve doğru çözümleri sunar.

Enerji Temini, Kontrol ve Güç Kablolaması, Topraklama ve Paratoner, Kesintisiz Güç Kaynakları, Motor Kontrol Panoları (MCC), DCS, RTU, PLC Kontrol Panoları, SCADA ve Telemetri Sistemleri, Akış, Seviye, pH, Oksijen, Basınç, Sıcaklık, Bulanıklık, Bakiye Klor Transmitterleri projelendirilmesi, tedariki, üretilmesi, programlanması, montajı ve devreye alınması konularında hizmet verir.

DSİ, İller Bankası, Belediye Su Dağıtımı ıstasyonları, ıçme Suyu Arıtma ıstasyonları, Atık Su Arıtma ıstasyonları, Pompa ıstasyonları, Elektrifikasyon Enstrümantasyon, Otomasyon Sistemleri ile Tarım Alanları Sulama Kontrol Sistemleri (ICC)...

Kapsamlı ve entegre “Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (Supervisory Control and Data Acquisition) SCADA” sayesinde, bir tesise veya işletmeye ait tüm ekipmanların kontrolünden, üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden, yardımcı işletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözlenmesi işlemlerinin tamamıdır. Bu düzenlemeler sayesinde; anlık olay ve alarmları saklayarak geçmişte meydana gelen aktivitelerin tekrar günün tarihinde ve saatinde gözlemleyebilmemizi de sağlayan geniş kapsamlı bir sistemdir. Bu tür sistem yapısını oluşturan “Katmanlaşan” özelliklerinden dolayı, değişik işletmelerin tüm kontrol ihtiyaçlarını kademeli olarak gerçekleştirilmelerini sağlar.

İçme Suyu Arıtma Tesisleri

Günümüz koşullarındaki hızlı nüfus artışı ve endüstriyel gelişimin bir sonucu olarak artan su ihtiyacı kalitesiz su kaynaklarından alınan suların içme amaçlı arıtılması ve kirletilmiş suların arıtılarak zararsız hale getirilmesi kompleks kontrol sistemleri gerektirmektedir.


İçme Suyu Dağıtım ve Kontrol

Foks; Hat Basınçlandırma, Kuyu Suları, Su Deposu ve Pompa Terfi Otomasyonlarının işletme yönetimi ve SCADA’sı ile; verilerin takip ve kaydedilmesini sağlayan PLC ve RTU Denetimli Otomasyon Sistemleri, GPRS, Telsiz, Telemetri, Wi-Fi, Radyo Modem, Derin Kuyu Otomasyonlarının Scada sistemlerini tasarlar, üretir, montajını yapar ve servis hizmetlerini verir.


Atık Su Arıtma

Kapsamlı ve entegre "Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (Supervisory Control and Data Acquisition) SCADA" sayesinde, bir tesise veya iletmeye ait tüm ekipmanların kontrolünden, üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden, yardımcı iletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözlenmesi işlemlerinin tamamıdır.


Tarımsal Alan Sulama Kontrolü

Kontrol sistemleri; pompa kontrol panosu, Vana Kontrol Ünitesi, Meteoroloji istasyonları ve ICC yazılımından oluşur.


Elektirik Dağıtım SCADA Sistemleri

Dağıtım sistemini oluşturan Ana ve Alt ıstasyonlarda tek merkezden SCADA ve RTU kullanarak IEC61850, IEC61870-5-101, 103, 104 protokolleri ile haberleşen IED rolelerinin alarm ihbar ve ölçüm sonuçlarının izlenmesi, kaydedilmesi, raporlanması.


Enerji Faturalama ve Sayaç Okuma Sistemleri

Özellikle ış Kuleleri, AVM’ler, Organize Sanayi Bölgeleri ve Üniversite Kampüsleri için otomatik uzaktan sayaç okuma ve faturalama sistemleri bir işletmenin veya kurumun enerji ekonomisi ve disiplini açısından oldukca önem taşır


Solar Enerji Santralleri

Foks; Güneş Enerjisi (Solar PV) ve Güneş ızleme Sistemi (Tracking System) sistemlerin kurulumu ve işletilmesi konularında anahtar teslim çözümler sunar


Rüzgar Enerji Santralleri

OG RMU’larının ve Trafo merkezinin izlenmesi kontrolü ve yönetimi için gerekli olan RTU sistemleri

Ücretsiz kurumsal PLC ve otomasyon seminerleri için bizi arayınız. (Sayın Mehtap Çanakçı)
Gizlilik Politikamız Bize Yazın Kroki