foks logo

Enerji Sektörü

Hastaneler, Alışveriş Merkezleri, ış Kuleleri, Havaalanları, Metro ve Hafif Raylı Sistemlerde olduğu gibi enerji uygulamalarının kritik olduğu tesislerde, Hidroelektrik Santrallerinde (HES), Rüzgar Elektrik Santrallerinde (RES), Güneş Enerjisi Santrallerinde(GES), Enerji Temini, Kontrol ve Güç Kablolaması, OG Panoları ve Koruma Kontrol Roleleri (IED),Topraklama ve Paratoner, Kesintisiz Güç Kaynakları, Dağıtım Panoları (MDP), Kontrol Panoları (RTU, PLC), Senkronizasyon Panoları (SYNC), SCADA ve Telemetri sistemleri ile CCTV sistemlerinin detaylı projelendirilmesi, tedariki, üretilmesi, programlanması, montajı ve devreye alınması konularında hizmet verir.

Kuruluşundan günümüze kadar on yıl, meslekte toplam 20 yılı aşan kariyer ve bilgi birikimi, analitik düşünceyi yüksek performansı ve profesyonelliği de beraberinde getirmiştir. Foks; kazanılan bu değerlerin tamamını proje çözümlerinde müşterilerinin yararına sunmaktadır. Geçen zaman içinde Foks; Elektrik, Endüstriyel Otomasyon alanlarında bilinen, güçlü bir kuruluş haline gelmiştir. Proje veya uygulamalarında kullandığı sistemleri, kontrol panolarını, yazılımları ve mekanik aksamların büyük bir bölümünü kendi tesislerinde imal etmektedir.

Foks, hizmet kalitesini “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik ve ISO 9001 Kalite Yönetimi” sertifikaları ile kontrol altına alarak belgelendirmiştir.

Foks projelerinde, sürdürülebilir büyüme ve kesintisiz gelişme için; çevre koruma faktörünü ve insan sağlığını daima öncelikli var olma sebebi sayar. Projelerin uygulamalarında bu önceliklere hassasiyetle uyar.

Başlıca özellikleri: YG, OG, AG Sistemlerinin izlenmesi, arızaların kaydedilmesi, Otomatik Transfer Yönetimi, Otomatik Jeneratörlerin Çalıştırılması, Şebeke ile Hazır Yedekli Jeneratör Yönetimi, Jeneratör Yük Paylaşımı, Otomatik Kompanzasyonun izlenmesi ve sınır değerlerin aşım hatalarının kaydı ihbarı, Transformatör ıhbarları ve Triplerinin Kaydedilmesi, arıza durumlarına göre otomatik yük atma ve öncelikli yüklerin alınması, RMU Yönetimi, UPS sistemlerinin ihbar ve alarmlarının izlenmesi kaydedilmesi, enerji tüketim istatistiklerinin tutulması, Dönemsel Tüketim Raporlamaları gibi bir çok özel uygulama Enerji Otomasyonu başlığı altında yapılmaktadır.

İçme Suyu Arıtma Tesisleri

Günümüz koşullarındaki hızlı nüfus artışı ve endüstriyel gelişimin bir sonucu olarak artan su ihtiyacı kalitesiz su kaynaklarından alınan suların içme amaçlı arıtılması ve kirletilmiş suların arıtılarak zararsız hale getirilmesi kompleks kontrol sistemleri gerektirmektedir.


İçme Suyu Dağıtım ve Kontrol

Foks; Hat Basınçlandırma, Kuyu Suları, Su Deposu ve Pompa Terfi Otomasyonlarının işletme yönetimi ve SCADA’sı ile; verilerin takip ve kaydedilmesini sağlayan PLC ve RTU Denetimli Otomasyon Sistemleri, GPRS, Telsiz, Telemetri, Wi-Fi, Radyo Modem, Derin Kuyu Otomasyonlarının Scada sistemlerini tasarlar, üretir, montajını yapar ve servis hizmetlerini verir.


Atık Su Arıtma

Kapsamlı ve entegre "Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (Supervisory Control and Data Acquisition) SCADA" sayesinde, bir tesise veya iletmeye ait tüm ekipmanların kontrolünden, üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden, yardımcı iletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözlenmesi işlemlerinin tamamıdır.


Tarımsal Alan Sulama Kontrolü

Kontrol sistemleri; pompa kontrol panosu, Vana Kontrol Ünitesi, Meteoroloji istasyonları ve ICC yazılımından oluşur.


Elektirik Dağıtım SCADA Sistemleri

Dağıtım sistemini oluşturan Ana ve Alt ıstasyonlarda tek merkezden SCADA ve RTU kullanarak IEC61850, IEC61870-5-101, 103, 104 protokolleri ile haberleşen IED rolelerinin alarm ihbar ve ölçüm sonuçlarının izlenmesi, kaydedilmesi, raporlanması.


Enerji Faturalama ve Sayaç Okuma Sistemleri

Özellikle ış Kuleleri, AVM’ler, Organize Sanayi Bölgeleri ve Üniversite Kampüsleri için otomatik uzaktan sayaç okuma ve faturalama sistemleri bir işletmenin veya kurumun enerji ekonomisi ve disiplini açısından oldukca önem taşır


Solar Enerji Santralleri

Foks; Güneş Enerjisi (Solar PV) ve Güneş ızleme Sistemi (Tracking System) sistemlerin kurulumu ve işletilmesi konularında anahtar teslim çözümler sunar


Rüzgar Enerji Santralleri

OG RMU’larının ve Trafo merkezinin izlenmesi kontrolü ve yönetimi için gerekli olan RTU sistemleri

Ücretsiz kurumsal PLC ve otomasyon seminerleri için bizi arayınız. (Sayın Mehtap Çanakçı)
Gizlilik Politikamız Bize Yazın Kroki