foks logo

Su Sektörü

Tarım Alanları Sulama Kontrol Çözümleri

ICC (Irrigation Control Center) Tarım Sulama Kontrol Sistemleri geniş alana yayılan tarım alanlarının daha az enerji ve su harcanarak sulanması fikrini gereçekleştiren sistemlerdir. Bu sistemlerle; sulama ve gübreleme işlemleri, toprak nemi ve meteorolojik verilere bakılarak doğru zamanlama ile doğru miktarlarda yapılır.

Sulama bölgeleri ve pompalar uzaktan kablosuz telsiz sistemleri ile kontrol edilir. Her sulama alanına takılan debi ölçerler ile toplam sulama miktarı anlık, toplam olarak ölçülür ve kaydedilir. Sulanan alanlarda toprak nemi ölçümü anlık görülebilir ve kaydedilir. Toplam tüketilen enerji miktarı anlık, toplam olarak ölçülür ve kaydedilir. Meteorolojik veriler anlık olarak görülür ve kaydedilir. Bir sulama bölgesi için sulama sezonu boyunca kaydedilen bu veriler tablo olarak tekrar çağırılarak verim hesabı ve bir sonraki sulama dönemi için sulama tahminleri yapılmasına kolaylık sağlar.

Kontrol sistemleri; pompa kontrol panosu, Vana Kontrol Ünitesi, Meteoroloji istasyonları ve ICC yazılımından oluşur.

Kısaca sistem özellikleri: Bilgisayar sistemi üzerinden çalışan ICC (scada) yazılımı telsiz modem yardımıyla kontrol panolarına ulaşır. Yazılım üzerinde işe özel sulama alanı grafiksel olarak programcılarımız tarafından hazırlanmıştır. Bu ekranlardan kolayca anlık ve toplam sulama miktarları görülebilir. Sulama alanları açılıp kapatılabilir. Toprak nemi görülebilir. Gübre dozaj miktarı görülebilir ve dozajlama miktarları değiştirilebilir. Rapor menüleri kullanılarak dönemsel sulama ve nem miktarları, meteorolojik veriler ve enerji tüketimleri Ms Excel® ya da Ms Word® formatında görülebilir. Her kullanıcı için otomatik “pdf” formatında fatura basabilir. Belirlenen operatörün cep telefonuna arıza durumlarını kısa mesaj olarak atabilir. ınternet üzerinden herhangi bir web tarayıcısı kullanarak güvenli olarak ICC sistemine ulaşabilir ve tüm sistemi izleyebilir. Sistemin bu özelligi, işletmelerinin farklı olması durumunda kullanıcılara yardımcı olur. Her kullanıcı internetten kendi alanı ile ilgili sulama verilerini detaylı olarak görebilir.

İçme Suyu Arıtma Tesisleri

Günümüz koşullarındaki hızlı nüfus artışı ve endüstriyel gelişimin bir sonucu olarak artan su ihtiyacı kalitesiz su kaynaklarından alınan suların içme amaçlı arıtılması ve kirletilmiş suların arıtılarak zararsız hale getirilmesi kompleks kontrol sistemleri gerektirmektedir.


İçme Suyu Dağıtım ve Kontrol

Foks; Hat Basınçlandırma, Kuyu Suları, Su Deposu ve Pompa Terfi Otomasyonlarının işletme yönetimi ve SCADA’sı ile; verilerin takip ve kaydedilmesini sağlayan PLC ve RTU Denetimli Otomasyon Sistemleri, GPRS, Telsiz, Telemetri, Wi-Fi, Radyo Modem, Derin Kuyu Otomasyonlarının Scada sistemlerini tasarlar, üretir, montajını yapar ve servis hizmetlerini verir.


Atık Su Arıtma

Kapsamlı ve entegre "Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (Supervisory Control and Data Acquisition) SCADA" sayesinde, bir tesise veya iletmeye ait tüm ekipmanların kontrolünden, üretim planlamasına, çevre kontrol ünitelerinden, yardımcı iletmelere kadar tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözlenmesi işlemlerinin tamamıdır.


Tarımsal Alan Sulama Kontrolü

Kontrol sistemleri; pompa kontrol panosu, Vana Kontrol Ünitesi, Meteoroloji istasyonları ve ICC yazılımından oluşur.


Elektirik Dağıtım SCADA Sistemleri

Dağıtım sistemini oluşturan Ana ve Alt ıstasyonlarda tek merkezden SCADA ve RTU kullanarak IEC61850, IEC61870-5-101, 103, 104 protokolleri ile haberleşen IED rolelerinin alarm ihbar ve ölçüm sonuçlarının izlenmesi, kaydedilmesi, raporlanması.


Enerji Faturalama ve Sayaç Okuma Sistemleri

Özellikle ış Kuleleri, AVM’ler, Organize Sanayi Bölgeleri ve Üniversite Kampüsleri için otomatik uzaktan sayaç okuma ve faturalama sistemleri bir işletmenin veya kurumun enerji ekonomisi ve disiplini açısından oldukca önem taşır


Solar Enerji Santralleri

Foks; Güneş Enerjisi (Solar PV) ve Güneş ızleme Sistemi (Tracking System) sistemlerin kurulumu ve işletilmesi konularında anahtar teslim çözümler sunar


Rüzgar Enerji Santralleri

OG RMU’larının ve Trafo merkezinin izlenmesi kontrolü ve yönetimi için gerekli olan RTU sistemleri

Ücretsiz kurumsal PLC ve otomasyon seminerleri için bizi arayınız. (Sayın Mehtap Çanakçı)
Gizlilik Politikamız Bize Yazın Kroki